PRATITE NAS
HOME › Politika privatnosti
Politika privatnosti

Politika privatnosti

Hyundai Auto BH priznaje i cijeni Vaše pravo na povjerljivost podataka te se obavezuje na ocuvanje privatnosti i sigurnosti informacija koje putem web stranice podijelite sa nama.

Naš cilj je da Vam omogucimo doživljaj interneta na Vaš nacin, da Vam dostavimo informacije, resurse i usluge Vama relevantne i potrebne. Da bi uspješno postigli naš cilj, nekad je potrebno sakupiti odredene informacije tokom Vaših posjeta web stranici, kako bi bolje razumjeli šta razlikuje Vas od ostalih posjetioca naše stranice.

Vrlo nam je bitno Vaše razumijevanje nacina na koji prikupljamo i koristimo Vaše podatke. Kako bi pokazali našu obavezu prema Vašoj privatnosti, u nastavku smo pripremili "policu privatnosti". Ova Polica privatnosti stoga objašnjava našu online informacijsku praksu, prikupljanja i korištenja Vaših podataka, te nacine na koje možete stupiti s nama u kontakt. Polica objašnjava koje Vaše osobne informacije su potrebne, te kako i kada ih koristimo, na koji nacin ih cuvamo, ko ima pristup tim informacijama, kao i nacin na koji ispravljamo netacne podatke u tim informacijama. Niti jedna privatna informacija nece biti proslijedena trecim osobama bez Vašeg prethodnog dopuštenja.

Da bi bolje razumjeli Vaša prava, predlažemo da procitate policu privatnosti. HABH ima pravo u bilo koje vrijeme izmijeniti policu privatnosti bez obavještenja. Bilo kakva izmjena ce biti aktuelna odmah nakon postavljanja.

Koje osobne informacije HABH preuzima od Vas putem web stranice?

HABH može prikupljati ili zahtjevati da dostavite kontakt informacije (kao što su Vaše ime, e-mail, adresa, grad, itd), osobne informacije (zanimanje, kvalifikacije, itd) i jedinstvene indikatore (kao password). Tokom uobičajene posjete stranici također možemo prikupljati informacije o Vama, kao naprimjer Vašu Internet Protokol Adresu (IP), trajanje Vaše posjete, stranice koje ste posjetili, stranice koje su Vas uputile nama, ime Vašeg internet provajdera, i sl.

Šta HABH radi sa prikupljenim informacijama?

Mi koristimo Vaše podatke kako bi Vam slali informacije. Vaše kontakt informacije su također korištene kada je potrebno Vas kontaktirati. HABH bilježi ove osnovne informacije u svrhu statističkih potreba. Koristimo Vašu IP adresu kako bi dijagnosticirali eventualne probleme sa našim serverom i vodili web stranicu. Također treba napomenuti da koristimo Vaše kontakt informacije kako bi prilagodili našu web stranicu prema Vašim potrebama. Kako HABH štiti Vaše informacije?

Kako HABH štiti Vaše informacije?

Privatnost i čuvanje Vaših informacija nam je veoma bitno. Bilo kakve korisničke informacije koje bi mogli ponuditi potencijalnim oglašivačima ili partnerima su dostavljene u grupnoj formi i ne uključuju podatke na osobnoj osnovi. Pored našeg truda da štitimo Vaše informacije kroz različite sigurnosne procedure, i dalje ne možemo u potpunosti garantirati sigurnost Vaših podataka koje namšaljete. Sve informacije šaljete na Vaš sopstveni rizik.

Sa kim HABH dijeli Vaše informacije?

Niti jedna privatna informacija neće biti proslijeđena trećim osobama bez Vašeg prethodnog dopuštenja. HABH ne prodaje i ne iznajmljuje Vaše osobne informacije. Osobne informacije o Vama koje su dostavljene u elektronskoj formi mogu biti podjeljene sa našim dilerima, marketinškim partnerima, afilacijama, i sl., kako bi Vama pružili bolje usluge.

Izmjene na Vaš zahtjev

HABH će na Vaš zahtjev ispraviti eventualne greške u Vašim osobnim informacijama.