PRATITE NAS
HOME › Informacije
Inovacije

Hyundai inovacije – istraživanje i razvoj – vizija i strategija

Vizija i strategija

Vođeni principom stavljnja kvalitete na prvo mjesto, investiramo preko 5% naših prihoda u istraživanje i razvoj da bi osigurali vodeći kvalitet i tehnologiju svijetu te stručnost u poslovanju na svjetskom tržištu. Kroz našu globalnu R&D mrežu koja se rasprostire preko SAD-a, Europe, Japana i Indije koncentrišemo se na razvijanje ključne tehnologije i idealnih vozila za lokalna tržišta.

Zaposlili smo brojne svjetske istraživače da bi poboljšali kvalitet i tehnologiju kroz širenje naših internaconalnih konkurencijskih R&D (istraživanje i razvoj) kapaciteta.

Naša zamisao o Centru za istraživanje i razvoj „Hyundai-Kia motori“ ima za svrhu da nam osigura svjetske najpoznatije inovacije i podigne nas na nivo vrhunskih proizvođača automobila. Takođe smo uzeli sebi za zadatak da ovaj svijet napravimo ugodnijim za život stvaranjem nove generacije ekološki podobne tehnologije i nove auto-kulture kroz razne tehnologije koje pronalaze put do srca naših mušterija.

Sporna pitanja oko zaštite okoline izbila su na površinu u srži rasprave oko budućeg „globalnog naselja“, i mi smo već poduzeli značajne korake ka ulaganjima koja odgovaraju okolini i ka istraživanju koje je rezultiralo nizom tehnoloških inovacija za nove materijale za smanjenje potrošnje goriva te odgovarajući tretman automobila koji su pri kraju životnog vijeka.

Sa razvijenom globalnom mrežom centara za istraživanje i razvoj te veoma naprednim centrima za dizajn i testiranje, Istraživačko-razvojni centar „Hyundai-Kia motori“ će nastaviti da prihvata izazove i stvara inovacije da bi dospio do pozicije najboljeg svjetskog graditelja automobila u 2010. godini.